Juridisk
  •  Fondet Anaxo Capital DIS forvaltes av Anaxo Forvaltning AS. Forvaltningsselskapet har konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond («AIF»). Det er utarbeidet nødvendige rutiner som sikrer etterlevelse av AIF-loven både med hensyn til likviditetsstyring og verdivurdering.
  • Anaxo Forvaltning AS har nødvendige tillatelser til å yte aktiv forvaltning.
  • DNB Bank ASA er depotmottaker for fondet.
  • Revisor er PWC