Fondet forvaltes etter en konservativ investeringsstrategi
med fokus på børsnoterte aksjer i Norge og Norden

Anaxo Forvaltning AS

Anaxo Capital ble etablert i januar 2010 på initiativ fra Peder Backe, Bjørn Dæhlie og Ole Anker-Rasch. Selskapet er en videreføring av felles investeringsvirksomhet som ble opprettet i 2000. Initiativtakernes eksponering utgjør i dag rett i overkant av 1/3 av fondet.

Fondet forvaltes etter en konservativ investeringsstrategi med fokus på børsnoterte aksjer i Norge og Norden, likvide obligasjoner fra norske utstedere og direkte investeringer i fast eiendom.
 

Argument 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi felis neque, congue in nulla nec, tempor fermentum eros. Donec vel bibendum lacus. Vivamus pretium bibendum posuere.

Argument 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi felis neque, congue in nulla nec, tempor fermentum eros. Donec vel bibendum lacus. Vivamus pretium bibendum posuere.

Argument 13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi felis neque, congue in nulla nec, tempor fermentum eros. Donec vel bibendum lacus. Vivamus pretium bibendum posuere.

Argument 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi felis neque, congue in nulla nec, tempor fermentum eros. Donec vel bibendum lacus. Vivamus pretium bibendum posuere.